Barlington - Antiek Your Style!
Vintage Nederlandse globe Krause op hoge zwarte poot en wielen
Barlington, Antiek your style